Kenzzo
Biografija

dr. Faruk Mustagrudić-Avdić

Specijalista stomatološke protetike

Obrazovanje

Rođen 23. 11. 1979. godine u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu. 1999. završio srednju školu, The Universal American school, Kuwait.
2009. godine diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Karijera

Prvo radno iskustvo je započeo pripravničkim stažom na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu. 2010. godine nakon završenog staža polaže stručni ispit, nakon čega je stekao uvjete za sticanje licence za samostalan rad. 2011. Počinje sa radom u Privatnoj stomatološkoj ordinaciji KENZZO, čiji je i vlasnik.

2012. godine upisuje trogodinju specijalizaciju iz protetike na Klinici za protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu gdje 23. 04. 2015. godine stječe titulu specijaliste stomatološke protetike. Sve vrijeme rada usavršava se i sudjeluje na brojnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu. Sudjeluje na brojnim nacionalnim i internacionalnim stručnim i znanstvenim skupovima.

Edukacije

15.-16.2010. Competence in esthetics, Porcelain laminate veeners preparation and cementation course
25.06.2011. Kontinuirana edukacija “Unapređenje stomatološke prakse”
17.09.2011. Kontinuirana edukacija “Savremeni postupci u stomatološkoj praksi”
29.-30.06. 2012. Sastanak sekcije specijalista stomatološke protetike
09.06.2012. Kontinuirana edukacija “Stomatologija u svakodnevnoj praksi”
22.06.2013. Sastanak specijalista stomatološke protetike
08.01.2014. Bazični hirurški principi na modelima sa ugradnjom implantata, Univerzitet u Sarajevu, Stomatološki fakultet sa klinikama
02.2014.Teorijsko praktični kurs hirurško protetske terapije, Astra Tech implant systems, Dentsplay , Impants
01.11.2014. Dani stomatologije u Sarajevu
22.03.2014. Kontinuirana edukacija “ Competence in esthetics uživo 2014
06.12.2014. A microsurgical approach to hard and soft tissue grafting around implants in the esthetic, Zone, Biohorizons
13.06.2015. Kontinuirana edukacija”Trajnom edukacijom stomatološkog tima do uspješnije svakodnevne prakse”
03.10.2015. Međunarodni simpozij, Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica
01.12.2016. Planiranje fiksnoprotetičke terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
04.11.2017. Otisci i međučeljusni rregistrati u fiksnoprotetskoj terapiji 3, 2, 1 kreni, Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
02.06.2018. Kontinuirana edukacija stomatološke komore FBiH Stomatologija danas
23.03.2019. Kontinuirana edukacija “Competence in esthetics”
05.10.2019. Kontinuirana edukacija Stomatološke komore FBiH,